За нас

Късчета история

 

Вълнуващо е да се докоснеш до първата Главна книга на училището и да разгърнеш страниците й. Връщаш се назад в далечната 1925 година, когато в квартала, заселен с тракийски бежанци, е построено училище с две класни стаи, носещо името на българските възрожденци Димитър и Константин Миладинови.

През 1930 г. класните стаи се увеличават с две, а през 1951 г. собствеността на училището се узаконява. Учениците се радват на опитно поле от 1,5 дка, което ежегодно се засява под ръководството на учителката Станка Даракчиева, и на спортна площадка за народна топка. Има библиотека със 109 книги педагогическа литература, 46 – художествена, 119 – детска и 37 броя списаия.

През учебната 1959/1960 г. училището разполага със 7 учебни стаи, в които учат 470 ученици, разпределени в 13 паралелки. Обучението се извършва на две смени. През 1960 г. Начално училище „Братя Миладинови” се слива с турското основно училище „Сабахатин Али”.

През учебната 1960/1961 г. в училището работят 30 учители. Обучението е на 3 смени, защото строителните дейности, започнати през 1960 г., продължават. Все още има стаи без паркет и врати. През учебната 1961/1962 г учебните стаи са вече 12 и има 31 паралелки.

С решение на Министерството на народната просвета, от учебната 1973/1974 г. училището става професионално. Обучението по специалностите шлосерство, стругарство, тъкачество, предачество, се провежда в 6 работилници и започва от V клас. Първият випуск на професионалното училище завършва през 1977 г. Под ръководството на пионерската организация още в началото на професионалното обучение се обособява завод „Бодра смяна”. Произведената от учениците продукция се реализира. През 1990 г тя има чиста печалба на стойност 105 159 лева.

От учебната 1993/1994 г. има паралелки ПТУ, с тригодишно обучение след VІ клас, които съществуват до 2010 година.

Днес в VІ ОУ „Братя Миладинови” работят 87 учители, които обучават 1462 деца и ученици в 62 паралелки.

 

_вестник

  • 90+ Години
  • 1462 деца
  • 87 учители
  • 62 паралелки