АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" СЛИВЕН

Документи
  • Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от 1 -ви до 6 - ти в училище в чужда държава
  • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите