ВТОРО МЯСТО ЗА АТАНАС СТОЯНОВ ХРИСТОВ ОТ VIIД КЛАС В РЕЦИТАТОРСКИ КОНКУРС

ВТОРО МЯСТО ЗА АТАНАС СТОЯНОВ ХРИСТОВ ОТ VIIД КЛАС В РЕЦИТАТОРСКИ КОНКУРС

Участие в рецитаторски конкурс „Магията на Дамяновото слово”/18.01.2018 г./, част от програмата за отбелязване патронния празник на Хуманитарна гимназия - Сливен и 83 години от рождението на Дамян Дамянов

II възрастова група (VII – IX клас)

Атанас Стоянов Христов ( „Старият бряст“ ) - VII Д клас

Мариян Ангелов Митков ( „И пак тръгни“ ) - VII Д клас

 

Второ място за Атанас Стоянов Христов от VIIД клас

Галерия