Ден на розовата фланелка в ОУ "Братя Миладинови" Сливен

Ден на розовата фланелка в ОУ "Братя Миладинови" Сливен

Ученици и учители от ОУ "Братя Миладинови" Сливен се включиха в отбелязването на Световния ден против тормоза в училище, известен като "Ден на розовата фланелка".

Инициативата ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как да постъпваме в такива ситуации и как  да се противопоставяме на тормоза всеки ден.

 

Галерия