"Заедно за по-добър интернет"

"Заедно за по-добър интернет"

И тази година в ОУ "Братя Миладинови" бе отбелязан Международния ден за безопасен интернет. Той се провежда ежегодно  - през месец февруари, и има за цел да насърчи безопасното и отговорно използване  на онлайн технологиите и мобилните устройства от децата и младите хора.

Превръщането на интернет в по-безопасна среда е отговорност на всички. Най-успешният начин за намаляване на злоупотребите с деца е превенцията.

Учениците от 5, 6 и 7 класове се включиха в инициативата, като се запознаха с правилата за безопасна работа в интернет, изработиха пъзел с послания за етично поведение в онлайн пространството.

Представена им бе презентация за опасностите в интернет, след което попълниха тест за проверка на наученото. Раздадени бяха брошури с телефонни номера и интернет страници, на които в случай на опасност да подадат сигнал.

 

Галерия