ИНИЦИАТИВА "ВСИЧКО Е ЕЗИК – ДА КАЖЕМ НЕ НА ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА"

ИНИЦИАТИВА "ВСИЧКО Е ЕЗИК – ДА КАЖЕМ НЕ НА ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА"

Доброволците от сдружение "Жажда за живот" гостуваха на 6 д клас в учебния час по английски език с преподавател Мариела Куюмджиева. Павло Ковал от Украйна, Давид Реолид и Клаудия Галярдо от Испания са наясно, че казаните слова остават трайна следа върху живота на детето. Българското общество е изправено през последните години пред постоянно нарастващо ниво на агресия и на задълбочаващи се дискриминативни нагласи, периодично изливащи се в различни форми и на физическо насилие, включващи ксенофобия и расизъм и базирани на широкото разпространение на езика на омразата.

Сблъскването на децата с този социален феномен вече настъпва в най-ранна възраст поради ранната социализация на днешните деца в резултат на навлезлите в ежедневието информационни и комуникационни технологии.

Доброволците от "Жажда за живот" считат, че в основата на развитието на детската личност лежи овладяването на речта. Речевото общуване е емоционално общуване, но тази емоционалност понякога липсва при децата от маргиналните групи. За училищния психолог Рая Попова речта е неоспорим фактор за пълноценното разгръщане на детския потенциал, а играта като дейност е средството което психолога използва за корекция на поведението.

Доброволците от сдружение "Жажда за живот" показаха на практика, че пълноценното речево развитие зависи от емоционалната интелигентност, интересите, навиците и подкрепата, която учениците срещат в обществото.  Те изненадаха шестокласниците с викторина, кръстословица и мозъчна атака. Момичетата и момчетата от 6 д клас се включиха с желание в предложените дейности и заедно с доброволците разчупиха стереотипите на стандартното образование, в което учителят пита, а ученикът отговаря. Часът по английски език с преподавател Мариела Куюмджиева постави нови рамки пред интерактивната класна стая като я превърна в космос с изгряващи звезди, усвоили нови емоционални умения, с овладяването на които учениците от 6 д клас изработиха модели на ненасилствено и самоутвърждаващо поведение.

Галерия