Конкурс за ученическо творчество на тема "ПП "Сините камъни" в моите очи"

Конкурс за ученическо творчество на тема "ПП "Сините камъни" в моите очи"

Участие в ежегоден конкурс за ученическо творчество на тема "ПП "Сините камъни" в моите очи", по случай седмицата на гората - 2018 г, организиран от Министерство на земеделието, храните и горите, от Изпълнителната Агенция по горите и от Дирекция ПП "Сините камъни"

Категория: Фейсбук победител - ПЪРВО МЯСТО за Атанас Христов, 7 клас, с ръководител г-н Желязко Илиев;

Категория: Макет, колаж, пано - ТРЕТО МЯСТО за Мариана Илиева, 6 клас, с ръководител г-жа Мария Маргенова.

Галерия