МЕЧТАТА НА ЕДНА УЧЕНИЧКА ОТ ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” НАПРАВИ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК ОБЩОЧОВЕШКИ

МЕЧТАТА НА ЕДНА УЧЕНИЧКА ОТ ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” НАПРАВИ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК ОБЩОЧОВЕШКИ

http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=257892

Галерия