Национална седмица на четенето

Национална седмица на четенето

      ОУ "Братя Миладинови" Сливен се включи в инициативата на МОН - "Национална седмица на четенето" с множество мероприятия.

      Изключително наситено и емоционално  бе участието на второкласниците, проведено под наслов "Да четеш е лесно, забавно и интересно". Учениците от 2 А клас изработиха кът на книгата на тема "Моята любима книга",  запознаха се с "Молбата на книгата” и четоха  български народни приказки. Учениците от 2 Б клас четоха книжките на любими български автори, посетиха училищната библиотека и посетиха къта с книги на 4 Б клас. Учениците от 2 В и 2 Г  класове четоха на верижка и по роли любими български народни приказки. Посетиха училищната библиотека и запознаха децата с реда на записване в нея. Децата от 2 Е клас представиха драматизация на приказката ,,Дядовата ръкавичка” и четоха приказки от български автори.

Проведените мероприятия повишиха интереса към народното творчество и желанието на децата да четат.

      В прогимназиален етап  беше проведен Ден на четенето. Той започна с  кратко литературно изложение за книгата и ползата от четенето, изнесено от шестокласниците Стоян Стоянов, Мария Мишева и Яна Димитрова от VІ е клас. Празничният ден включи и състезание по правопис, както и състезание за най- добър четец.

      Състезанието  по правопис  чрез различни тестови задачи провери  езиковите знания на учениците от V, VІ, и VІІ клас по фонетика, морфология, синтаксис и  умението им да редактират текст. Докато състезателите изпълняваха езиковите задачи,  г- жа Веселина Райкова представи презентация  за българското слово,  за ролята му в живота на народа ни и най- видните народни  будители, изиграли важно значение за   развитието на просветното дело, образованието и  духовното израстване на българите. Учениците с най-високи резултати  бяха отличени с грамоти и  получиха за награда  книги.

     В състезанието за най-добър четец се включиха представители на различни класове. Според  възрастта си те четоха откъси от разкази на българските класици - Иван Вазов,  Елин Пелин и  Йордан Йовков. Състезателите, които четоха най-гладко, най- правилно и най- изразително бяха наградени с грамоти и книги.

Галерия