ОБЯВА

ОБЯВА

ПРОЕКТ

BG05M2OP001-3.004 "ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1" –"Нов  шанс  за успех"

 

О Б Я В А

ОУ "Братя Миладинови"– Сливен

oтправя покана към учителите, които имат желание да обучават лица по проект  "Нов шанс за успех" – за придобиване на компетентности от прогимназиален етап. Желаещите да подадат заявления до директора в срок до 20.09.2018 год. и предоставят документи за необходимата квалификация по съответния учебен предмет от общообразователната подготовка.

 

 

 

 

 

 

 

Галерия