Открит урок по БЕЛ в пети клас

Открит урок по БЕЛ в пети клас

          Според плана на МО "Хуманитарни науки" за учебната 2018/2019 година, през м. март  се проведе открит урок по български език в 5 А клас  на тема "Думите като части на речта" - обобщение  с учител г-жа Ирена Калева.

     Използването на интерактивни методи и пособия  (работни листи, презентация, магнитна дъска и др.) провокира учениците да работят активно и да се справят с поставените задачи.  Работата по групи създаде благоприятна емоционална среда и доказа правилото "прочетох и забравих, научих и запомних, направих и разбрах".

        Урокът завърши със занимателна езикова игра, която доказа, че можем да учим като се забавляваме.        

        Гости на открития урок бяха г-н Митко Митев – директор, г-жа Ганка Паневаа – зам. директор , г-жа Теодора Йорданова– зам. директор и учители от училището.

Галерия