ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 година

ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 година

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ

В ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЛИВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

  • Прием на 5 групи деца - ПГ - 5 годишни
  • Прием на 7 паралелки ученици в 1. клас
  • Прием на 7 паралелки ученици в 5. клас

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 

В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 ГРАФИК

 

НАРЕДБАЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ПРАВИЛА

 

ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС В ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" - СЛИВЕН

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г

 График_комисия

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ

НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА

Процедура

 

 

 

Галерия