Психолог и педагогически съветник от ОУ „Братя Миладинови” – Сливен покориха Стара Загора

Психолог и педагогически съветник от ОУ „Братя Миладинови” – Сливен покориха Стара Загора

Психолог и педагогически съветник от ОУ "Братя Миладинови" Сливен покориха Стара Загора

Втори национален форум "Дни на училищната психология" се проведе в Стара Загора.  Училищният психолог Рая Попова и педагогическият съветник Мария Зашева от ОУ "Братя Миладинови'" – Сливен, участваха в събитието с презентация на тема "Арттерапевтични подходи за въздействие в рамките на образователната институция".

Арттерапията е алтернативен вариант на традиционните видове психотерапия. Тя включва в себе си музикотерапията, приказкотерапията, куклотерапията и пясъчната терапия.

Рая Попова и Мария Зашева използват всички тези подходи в пряката си работа с учениците от ОУ "Братя Миладинови" – Сливен. Иновационният им работен модел събуди любопитството на колегите им от Нова Загора, Стара Загора, Казанлък, Раднево, Скалица, Димитровград, Смолян, Велико Търново, Видин. Професионалните им усилия в полза на деца и родители бяха високо оценени от всички присъстващи на втория национален форум "Дни на училищната психология". Психолозите и педагогическите съветници участници във форума проявиха нескрит интерес към превантивната работа на Рая Попова и Мария Зашева с доброволци от европейската доброволческа служба. Доброволците са от Италия, Испания и Украйна и вече втора учебна година си сътрудничат с училищния психолог и педагогическия съветник в ОУ "Братя Миладинови" – Сливен. Екипната работа се осъществява с любезното съдействие на д – р Стефан Стефанов, изпълнителен директор на сдружение "Жажда за живот" – Сливен и директорът на ОУ "Братя Миладинови" – Сливен Митко Митев, който не е психолог по образование, но по думите на подчинените му е такъв по призвание. Господин Митко Митев е и основния виновник двете специалистки да участват във втория национален форум "Дни на училищната психология" в гр.Стара Загора.

Рая Попова и Мария Зашева споделят, че работата с ученици от етническите малцинства е професионално предизвикателство и за самите тях, но топлото и разбиращо отношение на училищното ръководство ги мотивира да търсят креативни решения на ежедневните проблеми. Разказват, че директорът не пести средства както за повишаване на професионалната им квалификация, така и за обогатяване материалната база на училището. По отношение на бъдещите си планове издават, че до края на декември 2018г. им предстои и друго участие – този път извън границите на България. По европейски проект, разработен от колежката им Екатерина Павлова, учител по френски език, Рая Попова и Мария Зашева ще обучават педагози и от съседна Румъния.

Мария Зашева споделя, че е благодарна за доверието, което им се гласува, за ползотворното сътрудничество с колегите и за предоставеното пространство да изявят своя потенциал.

Галерия