Публична изява по проект "Твоят час"

Публична изява по проект "Твоят час"

         На 25.04.2018 г. в Актовата зала на ОУ "Братя Миладинови" - Сливен  се проведе публична изява на тема: "Ученето не е лесно, но е интересно" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)".

        В изявата взеха участие ученици от групите по интереси "Природата започва, изкуството ръководи, опитът усъвършенства, повторението е знание" и "Млад изследовател", под ръководството на госпожа Славка Кунчева и госпожа Теодора Козарова.

       По изключително атрактивен начин, на публиката бяха демонстрирани експерименти и явления от сферата на природните науки – химия, физика, биология и екология.

       Гости на събитието бяха госпожа Величка Маринова – старши експерт по природни науки и екология към РУО – Сливен и госпожа Митка Крълева – началник отдел "Общинско развитие, програми и проекти" към Община Сливен.

Галерия