Работна среща по програма "Еразъм+" - "Penser globalement, agir localemet pour garantir la reussite de chacun"

Работна среща по програма "Еразъм+" - "Penser globalement, agir localemet pour garantir la reussite de chacun"

През месец май ОУ "Братя Миладинови" е домакин на работна среща по проект "Мисли глобално, действай локално за да се гарантира успеха на всеки" по програма Еразъм+, договор №2018-1-FR01-KA229-048069_5. Партньорите са учители от детска градина и начално училище от Дезирад /Франция/ и основно училище в Банеаса, Румъния, като сред тях са директорите на учебните заведения, 2 инспектори и 2 общински съветници. Гостите бяха приветствани с програма от класа на г-жа Радка Петрова и вокалните групи на г-жа Женя Станчева и г-жа Таня Михайлова. Наблюдаваха занятие в ПГ- 6 г. – групата на г-жа Радост Христакиева, работата на училищния логопед Светлана Велева и педагогическия съветник Мария Зашева. Предстоят уроци в класовете на г-жа Радка Петрова, г-жа Добринка Тодорова и г-жа Елена Христова.

Галерия