РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗА ДЕЦАТА С ЛЮБОВ"

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗА ДЕЦАТА С ЛЮБОВ"

На 01.06.2018г. в ОУ "Братя Миладинови" се проведе регионална конференция

"ЗА ДЕЦАТА С ЛЮБОВ" - СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

В инициативата участваха ОУ "Панайот Хитов", ОУ "Юрий Гагарин", ОУ "Елисавета Багряна", ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - с. Сотиря, ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Блатец, Сара Лама – Испания, Марио Дзамбрини – Италия, Дженни Форнаса - Италия.

Рая Попова – психолог в ОУ "Братя Миладинови", включи участниците в мини тренинг, за да ги запознае с възможностите за работа в рамките на учебния клас с "Ох" картите като метод за въздействие върху поведението в индивидуален и групов формат.

Татяна Колева от ОУ "Панайот Хитов" запозна присъстващите с менторството като подход за превенция на агресивните прояви сред учащите.

Магдалена Ганева от ОУ "Юрий Гагарин" представи интересни интерактивни игри за работа с учебния клас.

Татяна Николова от ОУ "Елисавета Багряна" разказа за ефективната съвместна работа с районните полицаи, наречена "Детско полицейско управление".

Юлияна Калошева, Диянка Алексиева и Славка Кунчева демонстрираха на практика партньорство между три училища и реалната полза от общуването с природата за редуциране на агресивните прояви на учениците.

Сара Лама акцентира върху личните граници и как чрез ролеви игри да говорим с деца за поставяне на граници в междуличностните взаимоотношения.

Марио Дзамбрини презентира по темата за ролята на ритъм терапията като иновативна форма за работа с деца и ученици.

Дженни Форнаса очерта рамките на насилието в реалността и виртуалността.

Конференцията приключи с изявата на Валентина Стефанова и Нина Тихина – медиатори от ОУ "Братя Миладинови", които представиха медиацията като добра практика за преобразуване на агресивните прояви в диалог.

През 2018г. ОУ "Братя Миладинови" е избрано за базово училище по медиация.

Галерия