РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 15.10.2019 г (вторник) от 17:30 ще се проведе родителска среща с родителите  на децата от подготвителните групи и учениците от I, II и III клас.

На 16.10.2019 г (сряда) от 18:00 ч ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от IV, V, VI и VII  клас.

Галерия