"СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ - НАУЧИ КАК"

"СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ - НАУЧИ КАК"

Предвид предстоящите летни месеци и повишаването на температурите, с цел превенция на пожари, ГДПБЗН - МВР стартира информационно-разяснителни кампании "Спри горските пожари - научи как" и "Пази реколтата  от пожар".

Повече за кампаниите научете от официалния информационен сайт https://mvr.bg/gdpbzn и www.pojarna.com

 

 

ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ ПОЗВЪНЕТЕ НА

ТЕЛЕФОНА НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ - 112

 

 

Галерия