УЧЕНИЦИ ОТ ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" ЖЕЛАЯТ УЧИЛИЩЕТО ДА Е ОТВОРЕНО ДЕНОНОЩНО…

УЧЕНИЦИ ОТ ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" ЖЕЛАЯТ УЧИЛИЩЕТО ДА Е ОТВОРЕНО ДЕНОНОЩНО…

На 11 януари светът отбелязва Деня на думата "Благодаря!".

Петокласници от ОУ "Братя Миладинови" - Сливен гостуваха на началника на РУО Сливен г-н Аксаков и бяха приети от г-жа Дина Димитрова – старши експерт по предучилищно образование и г-жа Цонкова - началник отдел АПФСИО. Децата благодариха на г-н Аксаков за множеството проекти, които Инспектората инициира с тяхно участие и за възможностите за развитие и себеутвърждаване, които те им носят. Запознаха го и  с инициативата, в която участват в момента, а именно - националния конкурс "Ученици в действие". Идеята на децата е да представят дейността си като добра практика във всички училища в Сливен, а защо не и в страната.

С помощта на училищния психолог Рая Попова, педагогическия съветник Мария Зашева, логопеда Светлана Велева и новоназначения ресурсен учител Светлана Василева, учениците апробират пясъчната терапия като сполучлив инструментариум за превенция на агресията и за приобщаване на учениците със специални образователни потребности към образователната среда. Ръководството на РУО Сливен уважи техния ентусиазъм и отговори на молбата им с едно стимулиращо "ДА". Пясъчната терапия ще получи своето място като иновативен педагогически подход при работа с ученици със СОП и ще бъде споделена като добра практика. Усмивка на лицето на г-н Аксаков предизвика спонтанното изказване на петокласничката Надя Михайлова, че желае училището да е отворено денонощно, а за съученичката ѝ Румяна Христова най – важното е, че дейността ѝ ще бъде полезна и за други деца.

Галерия