Проект "Твоят час" 2017/2018 учебна година

проект

ВХОД:

http://tvoiatchas.mon.bg/

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 

Публична изява на 25.04.2018 г.

         На 25.04.2018 г. в Актовата зала на ОУ "Братя Миладинови" - Сливен  се проведе публична изява на тема: "Ученето не е лесно, но е интересно" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)".

        В изявата взеха участие ученици от групите по интереси "Природата започва, изкуството ръководи, опитът усъвършенства, повторението е знание" и "Млад изследовател", под ръководството на госпожа Славка Кунчева и госпожа Теодора Козарова.

       По изключително атрактивен начин, на публиката бяха демонстрирани експерименти и явления от сферата на природните науки – химия, физика, биология и екология.

       Гости на събитието бяха госпожа Величка Маринова – старши експерт по природни науки и екология към РУО – Сливен и госпожа Митка Крълева – началник отдел "Общинско развитие, програми и проекти" към Община Сливен.

 

 

 

ГРУПИ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" - 2017/2018 учебна година

Клуб "Компютърен свят"

 

Клуб "Информационни технологии"

Клуб "Здравец"

 Клуб "Компютърът и децата"

 

Клуб "Забавна информатика"

 Клуб "Да се забавляваме с песни и танци"

Клуб "Красотата в мен и около мен"

Клуб "Малки художници"

Клуб "Ние пеем и танцуваме"

Клуб "Опознай, изследвай, твори"

Клуб "Пея, танцувам, творя"

Клуб "Сръчковци"

Студио "Звездни дечица"

Клуб "Цветолино"

Клуб "Шарен свят"

 Клуб "В света на приказките"

Клуб "Приятели на книгата"

Клуб "Родолюбие"

Клуб "Цветни мечти"

Клуб "В света на приказките"

Клуб "Няма трудни неща"

Клуб "Опознай, изследвай, твори"

Група "Оптимист"

Клуб "Прозорец към света"

Клуб "Забавна информатика"

Клуб "Компютърът и децата"

Клуб "Младите надежди"

Спортен клуб

 

 

 

 

Документи

Заявление и декларация за информирано съгласие - DOC

Дата и час на публикуване:

06:11:03 09/11/2017

Вид на документа:

Заявление и декларация за информирано съгласие - PDF

Дата и час на публикуване:

06:11:48 09/11/2017

Вид на документа:

Анкетна карта

Дата и час на публикуване:

06:11:28 09/11/2017

Вид на документа:

Лого на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", с текст отдясно.

Дата и час на публикуване:

06:11:33 09/11/2017

Вид на документа:

Лого на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", с текст в средата.

Дата и час на публикуване:

06:11:36 09/11/2017

Вид на документа:

Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, DOC

Дата и час на публикуване:

06:11:42 09/11/2017

Вид на документа: