"ЕРАЗЪМ+" "Мисли глобално, действай локално за да се гарантира успеха на всеки" "Penser globalement, agir localement pour garantir la réussite de chacun" 2018-1-FR01-KA229-048069_5

проект

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

"Мисли глобално, действай локално за да се гарантира успеха на всеки"

"Penser globalement, agir localement pour garantir la réussite de chacun"

2018-1-FR01-KA229-048069_5

https://youtu.be/oQ5TKx77yvg

 

Обучение в Дезирад

в Дезирад

Обучение в Румъния

в Румъния

 

Партньори:

 

  • Ecole primaire publique Beauséjour, Beauséjour, La Désirade – начално училище Босежур, Дезирад, Франция – координатор;
  • SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BANEASA, BANEASA – Основно училище №1 Банеаса, Румъния;
  • Ecole maternelle de Baie Mahault, LA DESIRADE – Детска градина в Бе Мао, Дезирад, Франция;

Целта на проекта е обучение и обмен на опит за повишаване на осведомеността, квалификацията и трансфер на знания. . Учителите се обучават, срещат се с колеги от други училища, изправени пред същите трудности. Изборът на приоритети в този проект е в съответствие с европейската цел за намаляване на отпадането от училище, подчертана в стратегията "Европа 2020".

 

От 27 до 31 май 2019 г. нашето училище бе домакин на работна среща по проекта. Гостите бяха от детска градина и начално училище от остров Дезирад /Франция/ и Основно училище в Банеаса, Румъния, като сред тях са директорите на учебните заведения, 2 инспектори и 2 общински съветници. На 28 май бяха приветствани с програма от класа на Радка Петрова и вокалните групи на Женя Станчева и Таня Михайлова. Наблюдаваха занятие в ПГ- 6 г. – групата на Радост Христакиева, работата на училищния логопед Светлана Велева и педагогическия съветник Мария Зашева.  Наблюдаваха уроци в класовете на Радка Петрова – информационни технологии, Добринка Тодорова – урок по БЕЛ и Елена Христова – прилагане на наученото по време на обучението в Дезирад – "прогресивно разкриване". Посетиха РУО – Сливен, Регионален център по приобщаващо образование – Сливен и имаха среща с общинските съветници от комисията по образование. Проведени бяха обучения и обмяна на опит в конферентна зала на хотел Национал. Бяха обсъждани начините на работа в училищата на партньорите и образователните системи.

Работата по проекта ще продължи и през 2019/2020 учебна година.