"ЕРАЗЪМ+" "Да живее математиката@ Европа" "Vivre les [email protected]!" 2017-1-FR01-KA219-037113_4

проект

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

"Да живее математиката@ Европа"

"Vivre les Mathematiques@Europe!"

2017-1-FR01-KA219-037113_4

Това е втората година на проекта, по време на която се проведоха работни срещи в Италия, Румъния и Франция.

В Зоньо през месец ноември 2018 г. В.Маринова, М.Илиева, М.Ганева и Е.Новакова обмениха опит и анимираха различни занимания свързани с математиката в детска градина и училище. Запознаха се с италианската образователна система.

 В Гюргево на работната среща през м. март 2019 г.  бяха М. Василева, В. Паункова и Е. Новакова. Те представиха на румънските ученици пъзели, забавни задачи, ребуси и игри. Наблюдаваха програма на румънските ученици, които бяха подготвили песен на всеки от езиците на партньорите.

Финалната среща бе през месец май 2019 г. в Гренобъл. Участниците – Е. Новакова и Е. Митева анимираха във всеки клас математически задачи и игри. Размениха се информации за извършените дейности и се анализираха резултатите.

Темите, по които се работеше по време на този проект бяха:

- математика и изкуство; групите търсеха песни и стихове за числата, връзката ритъм-математика, български художници, използващи математически символи в творчеството си;

- математика и спорт – игри и гимнастика; всеки партньор представи свои игри;

- математика и чужди езици – песни, броилки и гатанки, свързани с числа и математика;

- математика и наука – работи се върху кодове, фризове и метео-станция;

- математика и гражданско образоавание – учениците тръсеха примери за връзка традиции/математика в народното творчество. Направиха постери с примери: килими, обредни хлябове, кукрски маски, традиционна керамика, българска бродерия.

Откриха математика и в различни символи – пътни знаци, информационни табла и т.н.

-математика  и история – час, минута, секунда, век;

- математика и география – всеки партньор трябваше да открие типични цветя за региона и страната и учениците да ги нарисуват с цел създаване „Градина на Европа“ /след размяна на рисунки между партньорите/

- математиката в ежедневието – изработване на пъзели и предложения за различни занимателни игри; представяне на класа и училището с математически похвати;

Проектът приключва на 31.08.2019 г.