"ЕРАЗЪМ+" "Моят различен ученик, този необикновен герой" 2017-1-FR01-KA219-037366_2 "Mon élève différent, ce héros extra-ordinaire"

проект

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

"Моят различен ученик, този необикновен герой"

2017-1-FR01-KA219-037366_2

"Mon élève différent, ce héros extra-ordinaire"

  %D0%9C%D0%BE%D1%8F%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9

Участници:

 1. Ecole Maternelle Publique Laure Laurent SOLIVEAU – Гваделупа, Франция

Обществена детска градина Лор Лоран Соливо – Льо Мул, Гваделупа, Франция

 1. Gradinita cu Program Prelungit Baia de Fier, Румъния –

детска градина в Бая де Фер, Румъния

 1. Comprensivo Levanto ISA 23,

училище в Леванто, Италия

 1. Професионална Гимназия по Облекло, Хранене и Химични Технологии „Проф. Д-р Асен Златаров“ - Шумен
 2. LP LOUIS DELGRES – професионална гимназия Луи Делгре – Льо Мул, Гваделупа
 3. ОУ "Братя Миладинови" - Сливен

Обучения, проведени по време на проекта:

 1. БЪЛГАРИЯ - Сливен: "Борба с ранното напускане на училище и насърчаване на социалното приобщаване"
 2. БЪЛГАРИЯ - Шумен: "Приемане на ученици със специални образователни потребности в професионалните гимназии"
 3. РУМЪНИЯ - "Интегриране на културните малцинства от детската градина или успех за всички въпреки разликата"
 4. Гваделупа – детска градина: "Деца със СОП, алофония,/билингвизъм/, включване и политика за образователен успех"
 5. Италия - "Създаване на мотивираща среда, благоприятна за включване на деца от детска градина до гимназия"
 6. Гваделупа - гимназия: "Преход между различните степени на образованието: глобален подход на училището за насърчаване на включването на ученици със специални потребности"

Работата по този проект продължи от 2017/2018 учебна година, когато през м. декември 2017 г. бяхме домакини на първата работна среща и обучение.

През 2018/2019 учебна година имаше работни срещи и обучения в Гваделупа, Румъния и Шумен.

В Гваделупа се запознахме с местната система за превенцията за отпадане от училище, видовете професионална реализация за ученици със специални нужди и "обратното обучение" при което се наблюдава индивидуална работа с всеки ученик и контрол върху етапите на работа.

В Бая де Фиер, Румъния освен посещенията на училища и детска градина се проведе обучение за интеграцията на ромите в масовото образование.

 В Професионалната гимназия по облекло, хранене и химични технологии в Шумен бяха наблюдавани парктически занимания по готварство, фризьорство и дизайн на облекло. Обученията бяха "Ценността на различието в аспекта на приобщаващото образование" - лектор доктор на педагогическите науки г-жа Антоанета Тодоранова, "Новости в обучението на учениците със специални образователни потребности" – М. Пенева, "Внедряване на интерактивни технологии в учебния процес при работа с деца със СОП" лектор – д-р на математическите науки Ангел Ангелов. След посещение в Центъра за специална образователна подкрепа бе споделен опит от партньорите по темата.

Проектът приключва на 31.08.2019 г.