ПРОЕКТ BG05M20P001 - 2.011 - 0001 "Подкрепа за успех"

проект

ОБЯВА

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ЗА ДЛЪЖНОСТ "ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР"

Документи

Обява "Образователен медиатор"

Дата и час на публикуване:

08:09:41 11/09/2019

Вид на документа:

"Подкрепа за успех" - програма и график на групите

Дата и час на публикуване:

12:10:20 09/10/2019

Вид на документа: