"ЕРАЗЪМ+" "Моите корени, моята страна, нашата Европа" "My roots, my country, Our Europe" 2018-1-FR01-KA229-048035_2

проект

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

"Моите корени, моята страна, нашата Европа"

"My roots, my country, Our Europe"

2018-1-FR01-KA229-048035_2

 

Пътуването на Гери до Полша  - презентация

 

https://twinspace.etwinning.net/72280/pages/page/635749

https://twinspace.etwinning.net/85742/pages/page/645347

https://youtu.be/Yk1V2Nc8tbk      https://youtu.be/yV0glFJBKZk

Партньори:

  • Ecole maternelle Vauthier-Sircoulon, Besançon, детска градина Вотие-Сиркулон, Безансон, Франция - координатор
  • 5 nipiagogio kilkis Κιλκίς Основно училище в Кукуш, Гърция
  • Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy, Brodnica; Основно училище в Бродника, Полша
  • Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto de Cinfães, Португалия, Основно училище в Синфаес, Португалия

Проектът цели осъзнаване значимостта на културното наследство и започване на междукултурен диалог за общото между нас, за ценностите ни, за богатството на нашата страна, разширяване на погледа към другите, отваряне към нова и различна култура. Предвижда се засилено участие на семейството в училищния живот на децата.

Първата дейност на този проект бе работа, свързана с представяне на национални костюми, музика и танци, създаване на "носия" за нашия талисман и лого за проекта. Учениците от групите на П. Христакева, М. Илиева, М. Ганева участаваха в конферентни връзки с партньорите – изпълняваха научена песен на английски – "Здравей" и се представяха. Рисуваха предложения за лого – класовете на Е. Христова, Н. Хюсеинова и предложихме нашето лого, което след гласуване на всички партньорски училища бе одобрено за лого на проекта. Бе избран талисман от предложените от координатора, като децата от проекта гласуваха за този, който най-много им харесва. След това бе дадено име на нашия талисман – Гергана.

Втората дейност: Европейска приказна игра, открива нашите традиционни приказки и цели създаване на игра за съчиняване на европейски приказки. За целта се четат приказки, работи се по основните моменти, герои, кога, къде, какво се е случва и как да се реши проблема в приказката, за да създадем игра, която може да се използва в училище.

По време на първата работна среща в Безансон Е. Христова и Е. Павлова представиха работата, свършена от учениците, презентации за училището и града. Наблюдаваха работата в детската градина и празник, организиран за гостите.

Работата по втората дейност продължи с четене на много български народни приказки и посещение в кварталната библиотека. Бяха избрани няколко народни приказки, по които децата рисуваха – главните герои, мястото на действието, проблема. Рисунките бяха сканирани и изпратени на координатора. Въз основа рисунките на всички ученици от партньорските училища, координаторът изработи карти за европейската приказна игра. По време на втората работна среща бяха раздадени на всяко училище за да могат учениците  да започнат да измислят различни игри с тях.

В Синфаеш, Португалия през м.май се проведе втората работна среща. Участваха В.Маринова, П. Христакева и М.Илиева. Бяха посетени детска градини и училище, проведени обучения за образаванието в приоритетни зони и обменен опит между партньорите.

Работата по този проект е много приятна за децата, защото им предлага интересни дейности и се запознават с различна култура от тяхната – чрез пътеписите за пътешествието на нашия талисман те научават и виждат други места и ученици. Прадставят наши песни, танци и драматизации на приказки и виждат тези на партньорите.

Работата ще продължи и през 2019/2020 учебна година с останалите дейности по проекта и посещения в Полша и Гърция.