"ЕРАЗЪМ+" "Заедно човешката енергия да спести енергия" „THESE - Des énergies humaines pour sauver l'Energie (sur des chemins scientifiques et artistiques)“

проект

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

"Заедно човешката енергия да спести енергия"

"THESE - Des énergies humaines pour sauver l'Energie (sur des chemins scientifiques et artistiques)"

                               2018-1-BE01-KA229-038569_4

https://www.youtube.com/watch?v=Fp_9RAmES3Q&feature=youtu.be

Целта на този проект е по-добра осведоменост на учениците относно въпросите свързани с енергия и ресурси. Изменението на климата е реалност, която засяга цялата планета и за подобряване на негативните въздействия е нужна промяна на индивидуалните поведения на всеки от нас. Чрез дейностите на проекта се цели именно това.

Участници:

  • école communale Envol, град - gesves faulx-les tombes, Белгия начално училище Енвол, Жесв фо-ле томб, Белгия
  • Ecole communale de la Croisette, SoréeБелгия – обществено училище Кроазет, Соре, Белгия
  • Bireylul Ilkokulu Usak - Ушак, Турция Основно училище "Бирейлул Илкокулу" в Ушак, Турция
  • CEIP Méjico, Madrid, Испания - Основно училище "Межико" Мадрид, Испания
  • Gradinita cu Program Prelungit "Vis de Copil", TARGU-JIU, Румъния детска градина в Търгуджиу, Румъния

Четвърти "в" и "д" класове /през 2018/2019 уч.год./ вземат участие в този проект. Учениците направиха информационно табло за запознаване с проекта и партньорите – държава, местоположение, знаме. Представиха най-общо тематиката на проекта. Работата им продължи с обсъждане на визията на логото и рисуването на различните предложения. Всеки от тях трябваше да представи своето разбиране по темите "Как да опазим планетат" и "Как да спестим енергия". Желателно бе всяка рисунка да има кратък текст.

През месец март 4 ученици от 4 "в" клас бяха на посещение в Белгия – Жесв-фо-ле-томб.  Те участаваха в дейностите, организирани от домакините – ателиета, свързани с енергията, игри и посещения на ветроенергогенератори, завод за преработка на животинска тор в електричество. На тържествената вечер за закриване се представиха на френски, направиха изложба с донесените рисунки, знаме и картички. Показана бе презентация за града и училището. Учениците посетиха музея на Европа в Брюксел и имаха възможност да се запознаят с историята на Европейския съюз чрез интерактивни методи.

През месец април бе следващата среща – в Ушак, Турция. Ученици от 4 "в" клас бяха на визитата с кл. ръководител Д. Тодорова и координатора Е. Павлова. Бяха наблюдавани уроци, а нашите деца бяха участници в учебната дейност на класовете. Всички ученици-гости взеха участие в празника на детето, като за целта няколко дни домакините подготвяха специални танци. Нашите ученици бяха с български носии по молба на турските колеги и имаха централна роля по време на тържеството в центъра на града – Мария Черкезова бе избрана да поднесе цветята на областния управител на Ушак.

 

Работата по проекта продължава през 2019/2020 учебна година, като следват визити в Румъния - Търгуджиу и в Испания – Мадрид.

Обучение в Румъния   

Обучение в Румъния

Обучение в Белгия

в Белгия

Обучение в Турция

в Турция